dzisiaj jest: 20 września 2021. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 
Aktualności
Dnia 30.09.2016r. upływa termin dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W przypadku niedokonania w terminie do dnia 30 września 2016r. opłaty w wysokości 
określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U.z 2016r. poz. 487),
zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku,
jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności
nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej
o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyny, może wystąpić z wnioskiem
o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.