dzisiaj jest: 20 września 2021. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 
Ogłoszenia
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2016 roku.

Błędów, dn. 2016-05-02

 

W y k a z

 nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2016 roku.

 

1

Położenie nieruchomości

Obręb: Wilków Drugi :  Gmina Błędów

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

RA1G/00084149/2

Działka nr ew. 217/3

3

Powierzchnia nieruchomości

0,0387ha

4

Opis nieruchomości

Działka posiada cechy geometryczne uniemożliwiające prawidłowe
i racjonalne jej zagospodarowanie (jest wąska i długa). 

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Grunty rolne

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości

3889 zł

8

Forma zbycia nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

11

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

12

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

 

 Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

 niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

 

 Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Błędowie.