dzisiaj jest: 20 września 2021. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 
Ogłoszenia
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2016 r.

W y k a z

 nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2016 r.

 

1

Położenie nieruchomości

Lipie 31, gmina Błędów

 

 

2

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

 

RA1G/00052019/9 

działka nr ew. 178/19

 

3

Powierzchnia nieruchomości 

0,2278 ha 

udział w  12900/68320 części

4

Opis nieruchomości

lokal o pow. uż. 75,40 m 2 -

 pomieszczenia przynależne o łącznej pow. uż. 53,60 m2

 

5

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym

 

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości

78 110,-PLN

8

Forma zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz  najemcy lokalu

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 

nie dotyczy

11

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

12

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

 

  Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

 niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

 

  Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Błędowie.