dzisiaj jest: 20 września 2021. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 
Ogłoszenia
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015r.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015r.

 

Na ogłoszony przez Gminę Błędów otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku wpłynęły 2 oferty, po jednej na każde zadanie:

Zadania 1 - piłka nożna na terenie Sołectwa Błędów wpłynęła jedna oferta GKS SADOWNIK w Błędowie. Oferta spełnia wymagania ustawy oraz zawarte w ogłoszeniu  z dnia 9.12.2014r. Na realizację powyższego zadania została udzielona dotacja w wysokości 92 400 zł.

Zadania 2 - piłka nożna na terenie Sołectwa Lipie wpłynęła jedna oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego LIPIE przy w PSP Lipiu. Oferta spełnia wymagania ustawy oraz zawarte w ogłoszeniu z dnia 9.12.2014r. Na realizację powyższego zadania została udzielona dotacja w wysokości 10 000 zł.

Z własnej inicjatywy UKS Lipie złożył dwa wnioski o realizację zadania publicznego w kwocie 10 000 zł każdy. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie

 

Osiągnięte rezultaty przez GKS SADOWNIK Błędów:

Drużyna zajęła 4 miejsce w sezonie 2014/2015. Na koniec rundy jesiennej sezonu 2015/2016 drużyna seniorów w klasie „A” zajmuje 6 miejsce.

 Po pierwszej rundzie sezonu 2014/2015 drużyna sadownika zajmuje 6 miejsce w tabeli. W 15 meczach zdobyliśmy 22 punkty, w całej rundzie w zespole wystąpiło 24 zawodników.

 Rundę jesienną patrząc na tabelę wyczuwa się niedosyt po zbyt łatwo przegranych spotkaniach z drużynami w naszym „zasięgu”, występuje jeszcze dużo mankamentów nad którymi należy pracować. Główne powody do zadowolenia daje zaangażowanie i frekwencja na zajęciach.

 Wiele problemów mają zawodnicy z operowaniem piłką, czyli z techniką użytkową podczas gry, mowa tu o prostych błędach wynikających z małych umiejętności technicznych.

 Wnioski do dalszej pracy: kontynuacja pracy w sezonie przygotowawczym, praca nad poprawą indywidualnych umiejętności technicznych

 Kwotę 92 400 zł. GKS SADOWNIK sprawozdał następująco:

 

 

 

Lp.

Rodzaj kosztów

 

 Całość zadania zgodnie z umową (w zł)

 

 

 koszt całkowity

 

 z tego pokryty z dotacji

 

z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego

z tego pokryty z wkładu osobowego,

w tym pracy społecznej członków

i świadczeń wolontariuszy

 

I

Koszty merytoryczne

(z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez GKS Sadownik (nazwa Zleceniobiorcy)8):

 

1) wynagrodzenie trenera

 

27500

 

27500

 

0

 

0

 

2) ekwiwalenty sędziowskie

5348

 

5348

 

0

0

3)wynajem autokarów i delegacje służbowe

16246,88

 

16246,88

 

0

0

4)ubezpieczenie zawodników

5592

5592

0

0

5)Zakup sprzętu sportowego

11229,75

11229,75

0

0

6) usługi medyczne, leki, materiały opatrunkowe

5811,92

5811,92

0

0

7) utrzymanie boiska

6695,62

 

6695,62

 

0

0

 

8) składki do PZPN, transfery, udział w zawodach

4545

4545

0

0

 

9)żywność

2198,75

 

2198,75

 

0

0

 

10) wynajem boisk

1300

 

1300

 

0

0

II

Koszty obsługi  zadania publicznego, w tym koszty administracyjne

(z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez GKS Sadownik

(nazwa Zleceniobiorcy)8):

 

 

 

 

 

 

 

1) „Abakus” Kancelaria Podatkowa mgr inż. Zofia Rachubińska, ul. Kasztanowa 4a, 05-604 Jasieniec

 

 

 

 

7596

 

 

5963,08

 

 

0

 

 

0

 

2) BS Biala Rawska o/Błędów

0

 

0

 

0

0

III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia

i promocji

(z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez …(nazwa Zleceniobiorcy)8):

 

1) ……..

2) ……..

 

 

 

 

 

 

IV

Ogółem

 

 

94063,92

 

92400

 

0

0

 

 

 

 

 

UKS LIPIE

Dzięki dofinansowaniu zostały zakupione ortaliony przeciwdeszczowe dla roczników 2003/04, 2005/06 i dresy dla rocznika 2005/06. Możliwe były treningi dwa razy w tygodniu w każdym roczniku. Zakupiono sprzęt sportowy (piłki). Sfinansowano wyjazdy na mecze i wyżywienie dla zawodników, opłacono sędziów.

Drużyna UKS Lipie rocznik 2003/04 w sezonie piłkarskim 2015/16 brała udział w rozgrywkach Radomskiej Lidze Młodzieżowej „MŁODZIK” w sezonie wiosennym II liga okręgowa w której wygrał wszystkie mecze odnosząc sześć zwycięstw i awansował do I ligi młodzików gdzie zajął szóste miejsce na osiem drużyn i tym samym utrzymał się w najwyższej grupie rozgrywkowej. Drużyna  z rocznika 2005/06 brała udział w rozgrywkach Radomskiej Ligi Młodzieżowej „ORLIKI” I Liga okręgowa gdzie zajęła 4 miejsce na sześć drużyn. Drużyna z rocznika 2007/08 bierze udział w turniejach organizowanych przez Radomski Związek Piłki Nożnej gdzie na turnieju 10 października 2015 roku zajęła pierwsze miejsce pokonując między innymi Beniaminek Radom i Talencik Radom.

W listopadzie 2016 roku Nasz klub w rocznikach 2003/04 i 2007/08 brał udział w ogólnopolskim turnieju o Puchar Prezesa Broni Radom w Głuchołazach gdzie w obu przypadkach nasze drużyny zajęły siódme miejsce.

W marcu 2015 roku drużyna z rocznika 2005/06 i rocznika 2007/08 brała udział w finale województwa mazowieckiego o Puchar Tymbarku „Z podwórka na stadion” zorganizowanym w miejscowości Miętne. 

Ponadto Bartłomiej Legucki z rocznika 2005/06 i Kacper Ostrowski z rocznika 2003/04 powoływani są regularnie do kadry Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej gdzie reprezentują Nasz klub i gminę Błędów.

Turnieje Halowe w 2015 roku:

20 grudnia 2015 rok – II miejsce – rocznik 2007/08 o Puchar Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Sportowego;

15 listopad 2015 roku – V miejsce – rocznik 2007/08 o Puchar prezesa Broni Radom;

12 grudnia 2015 roku – I miejsce – rocznik 2003/04 o puchar Prezesa Akademii Sportu Radomiak;

Luty 2015 rok – III miejsce – rocznik 2003/04 o puchar Prezesa Szkółki Piłkarskiej Radomiak;

6 grudnia 2015 rok – IV miejsce rocznik 2006/07 XXII turniej „Korona CUP”

 

Koszty merytoryczne pokryte z dotacji

1. Obsługa sędziowska

2. Ubezpieczenie zawodników

3. Zakup sprzętu, pucharów, ubrań sportowych

4. Dowóz dzieci na mecze

5. Zapewnienie posiłku po meczach