dzisiaj jest: 23 września 2021. imieniny: Tekla, Bogusław
 
Przetargi
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i transport kruszywa na drogi na terenie Gminy Błędów”

  Błędów, dnia 30.10.2015

RŻL -II- 271/7/2/2015

 

Wykonawcy wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 984 i 1047,1473 oraz z 2014 roku poz. 423,768, 811, 915, 1146 i 1232) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i transport kruszywa na drogi na terenie Gminy Błędów”  przekazuje następujące informacje:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i transport kruszywa na drogi na terenie Gminy Błędów” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  Nr 2 ECO-TRANS Maciej Wójcik Nowy Kiełbów 26-806 Stara Błotnica.  Oferta spełnia wymogi stawiane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największa ilość 292,12. Poniższa tabela stanowi zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Przyznana punktacja w kryterium ceny

 

1

„DAW-TRANS” SŁAWOMIR PODSTAWKA 26-085 Miedziana Góra Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 77

 

192 punkty

 

2

ECO-TRANS Maciej Wójcik Nowy Kiełbów 26-806 Stara Błotnica

 

292,12 punktów

 

3

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE REMBET SP. ZO.O. 02-699 WARSZAWA UL. NOWY SŁUŻEWIEC 18

 

212,17 punktów

 

4

PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki 26-640 Skaryszew ul. Jana Matejki 6

 

208,48 punktów

5

„KRUSZYWOSORT’ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Wiktor Siadaczka 26-600 Radom ul. Marglowa 83 

 

291,54 punktów

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O WYKONAWCACH  KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i transport kruszywa na drogi na terenie Gminy Błędów”  nie wykluczył  żadnego oferenta

 

 

INFORMACJE  O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI ODRZUCENI  Z POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na „zakup i transport kruszywa na drogi na terenie Gminy Błędów” nie odrzucił żadnego oferenta.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej informacji (nr faxu 048/6680656 lub 048/6680655, e-mail: osrodowiska@bledow.pl)

 

Wójt Gminy Błędów

Marek Mikołajewski