dzisiaj jest: 23 września 2021. imieniny: Tekla, Bogusław
 
Przetargi
Informacja o wyniku z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej przeprowadzonego w dniu 2 marca 2016 roku.
Na podstawie § 12 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września  2004
roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej
wiadomości informacje o wyniku pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 2 marca 2016 roku w siedzibie
tutejszego Urzędu, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
zabudowanej, położonej w obrębie Zalesie, gmina Błędów oznaczonej jako
działka nr 97o powierzchni 0,79 ha.
Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą
Nr RA1G/00053058/1.nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Nie  wpłynęło żadne wadium.
Cena wywoławcza wynosiła 201 100 zł
Liczba wpłaconych wadiów -0
Liczba uczestników przetargu -0