dzisiaj jest: 23 września 2021. imieniny: Tekla, Bogusław
 
Przetargi
INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE
Pliki do pobrania:

Skan zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2164 oraz z 2016r poz. 831 i 996 oraz ustawy z 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2016r poz. 1020 ) po dokonaniu otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na „udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.400.000 ” przekazuje następujące informacje:

 

INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY

 ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE:

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.400.000”  do dnia 13 września do godz. 9.00 wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Czas uruchomienia kredytu i oddania do dyspozycji

 

1.

Geting Noble Bank S.A ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

 

Oprocentowanie kredytu: 1,65% (WIBOR 1M) plus marża banku 1,74% plus prowizja przygotowawcza 2,13% Łączna kwota 451304,75 PLN

1 dzień roboczy od daty podpisania umowy

2.

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie

Oprocentowanie kredytu: 1,65% (WIBOR 1M) plus marża banku 0,75% plus prowizja przygotowawcza 0% Łączna kwota 299279,08 PLN

1 dzień roboczy od daty podpisania umowy

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KWOTY JAKA ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:

 

Zamawiający przed przystąpieniem do procedury przetargowej  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.400.000” wyszacował wartość zamówienia na kwotę 366.172 PLN