dzisiaj jest: 23 września 2021. imieniny: Tekla, Bogusław
 
Przetargi
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Pliki do pobrania:

Skan ogłoszenia

  Błędów, dnia 30.09.2016

RŻL -II- 271/2/3/2016

 Wg/ rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r poz. 1020) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.400.000  złotych przekazuje następujące informacje:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.400.000  złotych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 96-320 Mszczonów ul. Warszawska 5 Oferta spełnia wymogi stawiane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną ilość 300 punktów. Poniższa tabela stanowi zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Przyznana punktacja w kryterium ceny

Przyznana punktacja w kryterium Czas uruchomienia kredytu i oddania do dyspozycji

Razem

punktacja

1

Getin Nobile Bank S.A ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa

 

 196,95 punktów

 

3

 

199,95

2

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie

 

297 punktów

 

3

 

300

 

 

 

 


INFORMACJE O WYKONAWCACH  KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.400.000  złotych nie wykluczył żadnego oferenta

 

 

INFORMACJE  O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI ODRZUCENI  Z POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.400.000  złotych nie odrzucił żadnej oferty