dzisiaj jest: 8 lutego 2023. imieniny: Piotr, Jan, Hieronim
 

MAPA SERWISU

Aktualności

Strona Główna

O Gminie

    • Położenie

    • Historia

    • Kultura

    • Raport o stanie Gminy

    • Parafie

Urząd Gminy

    • Wójt Gminy

    • Sekretarz Gminy

    • Rada Gminy

    • Sołtysi

    • Komisje

Jednostki Pomocnicze

Dyżury aptek w Grójcu

Świadczenia Rodzinne

    • Zasiłek rodzinny

    • Jendorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - becikowe

    • Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Teleadresy

Dyżury psychologa

bip*

Jednostki Organizacyjne

Dla interesanta

        • Wymeldowanie z pobytu stałego

        • Zameldowanie na pobyt czasowy

        • Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

        • Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

        • Likwidacja działalności gospodarczej

        • Zawarcie związku małżeńskiego

        • Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

        • Podział nieruchomości

        • Wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości, działek, pól, łąk itp. na planie zagospodarowania przestrzennego gminy

        • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

        • Wydanie decyzji o wycince drzew

Rada Gminy

    • Planowane sesje

    • Planowane komisje Rady Gminy

Rejestr Działalnosci Regulowanej

Ewidencja przedsiębiorców

    • Kultura i rozrywka

        • Biblioteki

        • Gminny Ośrodek Kultury

        • Stowarzyszenia

        • Zespoły artystyczne

    • Kalendarz imprez

    • Oświata

        • Szkoły

        • Gimnazja

    • Transport autobusowy

    • Transport kolejowy

    • Handel i usługi

    • Urzędy i instytucje

    • Opieka medyczna

    • Przeprawa promowa

Księga Gości*

Kontakt

Do pobrania

program 500 +*

Ogłoszenia

Przetargi

Przetargi do 20.11.2011

    • Przetargi aktualne

    • Rozstrzygnięcia przetargów

    • Przetargi zakończone

Galeria zdjęć*