dzisiaj jest: 8 lutego 2023. imieniny: Piotr, Jan, Hieronim
 

Spotkanie w sprawie wykorzystania funduszy PROW
      Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem  ZAPRASZA: Wszystkich, którzy mają pomysł na własny biznes i noszą się z zamiarem skorzystania z dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obs  ...więcej
2016-10-11 11:31:44


Pojutrze składanie powiadomień w OT ARR
Od piątku, 30 września br., w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego będzie można złożyć powiadomienie w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”. Organizacje producentów i producenci ind  ...więcej
2016-09-29 09:10:06


Dnia 30.09.2016r. upływa termin dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W przypadku niedokonania w terminie do dnia 30 września 2016r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U.z 2016r. poz. 487), zezwolenie  ...więcej
2016-09-15 14:59:17


Narodowe Czytanie 2016 w Błędowie
Galeria zdjęć  W niedzielne południe, 11 września, w cieniu drzew parku przy kościele św. Józefa w Błędowie przyłączyliśmy się do akcji Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą było Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Narodowe Czytanie, mając  ...więcej
2016-09-13 14:03:00


GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W PSP W GOŁOSZACH
Galeria zdjęć 01.09.2016r. był w naszej szkole wyjątkowo uroczysty. W inauguracji nowego roku szkolnego oprócz uczniów, rodziców i nauczycieli uczestniczyli liczni zaproszeni goście w osobach: Sławomir Adamiec-dyrektor Departamentu współpra  ...więcej
2016-09-09 12:58:23


Wyprawka szkolna 2016
Dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna 2016 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelek  ...więcej
2016-09-07 13:50:51


Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 z późniejszymi zmianami), dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracowni  ...więcej
2016-09-07 13:48:32


Stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017
Stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Błędów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie wystę  ...więcej
2016-09-07 13:42:00


Apel Wójtów oraz Burmistrzów okolicznych gmin do przetwórców warzyw i owoców
W trosce o byt stojących nad przepaścią gospodarstw sadowniczych z terenów gmin nawiedzonych przez klęski gradobicia apelujemy do Przetwórców owoców o zmianę polityki cenowej w bieżącym sezonie.  Większość owoców terenów dotkniętych prze  ...więcej
2016-08-26 14:37:48


Telefony alarmowe w przypadkach awarii wodno - kanalizacyjnych.
W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnych do dyspozycji mieszkańców są następujące numery telefonów:Dla całej Gminy:  48 6680 645 - od poniedziałku do piątku, w godzinach 07.30 - 15.30.Dla poszczególnych miejscowości:Błędów: Grzegorz Grabik, tel. 661 655  ...więcej
2016-08-08 15:08:07

Pokazano 1 - 10 z 473
następne