dzisiaj jest: 28 marca 2023. imieniny: Aniela, Sykstus, Joanna
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ( ROBOTY BUDOWLANE ) Z WOLNEJ RĘKI NA BUDOWĘ CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDÓW
Błędów, dn. 03.11.2011OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  ( ROBOTY BUDOWLANE ) Z WOLNEJ RĘKI NA BUDOWĘ CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ  W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDÓW Zamieszczanie ogłoszenia: · O udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówi  ...więcej
2011-11-03 15:30:39


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA "ZAKUP I TRANSPORT KRUSZYWA NA DROGI GMINNE NA ROK 2011”
Błędów, dnia 23.09.2011   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA "ZAKUP I TRANSPORT KRUSZYWA NA DROGI GMINNE NA ROK 2  ...więcej
2011-09-23 10:46:25


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU W KWOCIE 864.234 ZŁ”
Błędów, dnia 21.06.2011   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA „UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU W KWOCIE 864.2  ...więcej
2011-06-14 15:25:03


2OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NAWYWÓZ ODPADÓW  STAŁYCH Z KOMUNALNYCH ZASOBÓW GMINY BŁĘDÓWI. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Urząd Gminy w Błędowie , ul. Sadurkowska 13/1, 05-620 Błędów, woj. mazowieckie, tel. 048 6680656, faks 048 6680655, www.bled  ...więcej
2011-03-16 10:29:19


O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU W KWOCIE 864.234 ZŁ”
Błędów, dnia 30.06.2011OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA „UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU W KWOCIE 864.234 ZŁOTYCH  ...więcej
2011-06-21 13:15:07


UWAGA - MODYFIKACJE !!!
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BŁĘDÓW  ...więcej
2011-04-20 16:15:56


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BŁĘDÓW NA LATA 2011-2015 Ogłoszenie o zamówieni  ...więcej
2011-04-26 09:15:49

Pokazano 1 - 7 z 7