dzisiaj jest: 8 lutego 2023. imieniny: Piotr, Jan, Hieronim
 

 Zespół Szkół w Błędowie

www.bledow.edu.pl

 Zaprasza do nauki w następujących typach szkół:


Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków

  

Nauczane języki: angielski oraz rosyjski lub niemiecki

Bogata oferta zajęć dodatkowych

W obrębie zajęć artystycznych i technicznych istnieje możliwość wyboru zgodnie z zainteresowaniami

Jedna godzina wychowania fizycznego prowadzona jako zajęcia z wybranej dyscypliny sportu.

 

ZASADNICZA SZKOŁA OGRODNICZA

trzyletni cykl nauki

 Dla absolwentów gimnazjum,

Przygotowuje do uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie - ogrodnik

Kwalifikacje zawodowe absolwent uzyska po zdaniu

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

Ogrodnicze Technikum Uzupełniające

dla Dorosłych

trzyletni cykl nauki
nauka 3 dni w tygodniu

Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół zawodowych.

Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie – technik ogrodnik

 

Adres:

Zespół Szkół w Błędowie

05-620 Błędów ul. Stary Rynek 9

Tel: 486680356, bledow@home.pl