dzisiaj jest: 8 lutego 2023. imieniny: Piotr, Jan, Hieronim
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Pliki do pobrania:Skan ogłoszenia   Błędów, dnia 30.09.2016 RŻL -II- 271/2/3/2016  Wg/ rozdzielnika ZAWIADOMIENIE   Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo za  ...więcej
2016-09-30 13:26:11


INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE
Pliki do pobrania: Skan zawiadomienia ZAWIADOMIENIE   Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2164 oraz z 2016r poz. 831 i 996 oraz   ...więcej
2016-09-13 13:54:03


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.400.000 złotych
Pliki do pobrania:Ogłoszenie SIWZ Załączniki budżetowe: Sprawozdanie Rb-N IV 2015 Sprawozdanie Rb-N IV 2014 Sprawozdanie Rb-NDS 2015 Sprawozdanie Rb-NDS 2014 Sprawozdanie Rb-Z IV 2015 Sprawozdanie Rb-Z IV 2014 Uchwała PŁ.86.2015 Uch  ...więcej
2016-09-06 14:09:02


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na „kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla gminy Błędów”
  Błędów, dnia 19.05.2016 RŻL -II- 271/1/1/2016   Wykonawcy wg rozdzielnika   ZAWIADOMIENIE   Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicz  ...więcej
2016-05-19 12:30:32


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY: : przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209.000 euro na Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Błędów
Pliki do pobrania: SIWZ Załącznik nr.1 do SIWZ Załącznik nr.2 do SIWZ Załącznik nr.3 do SIWZ Załącznik nr. 3.1 do SIWZ Załącznik nr. 3.2 do SIWZ Załącznik nr.4 do SIWZ Załącznik nr.5 do SIWZ Załącznik nr.6 do SIWZ Załącznik n  ...więcej
2016-04-15 14:00:42


Informacja o wyniku z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej przeprowadzonego w dniu 2 marca 2016 roku.
Na podstawie § 12 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku  ...więcej
2016-03-03 13:42:01


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Błędów, położnej we wsi Zalesie.
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o przetargu  ...więcej
2016-01-25 14:56:04


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i transport kruszywa na drogi na terenie Gminy Błędów”
  Błędów, dnia 30.10.2015 RŻL -II- 271/7/2/2015   Wykonawcy wg rozdzielnika     ZAWIADOMIENIE   Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień p  ...więcej
2015-10-30 13:31:03


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przetarg nieograniczony na zakup i transport kruszywa na drogi na terenie Gminy Błędów
Pliki do pobrania: SIWZ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przetarg nieograniczony na zakup i transport kruszywa na drogi na terenie Gminy Błędów Numer ogłoszenia: 270196 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015 Zamieszcz  ...więcej
2015-10-13 08:10:32


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO na „Budowę stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Błędów”   ...więcej
2015-09-29 09:46:20

Pokazano 1 - 10 z 69
następne