dzisiaj jest: 20 września 2021. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 
Regulacje prawne
UCHWAŁA Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy w Błędowie
z dnia 15 marca 2013
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
 na terenie Gminy Błędów

UCHWAŁA NR XXVII.224.2013

Rada Gminy Błędów

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII.191.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 14 grudnia 2012 r., uchwały Nr XXII.193.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 14 grudnia 2012 r., uchwały Nr XXVI.215.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 15 marca 2013 r.,

PobierzUCHWAŁA NR XXVII.221,2013

Rada Gminy Błędów

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty.


PobierzUCHWAŁA Nr XXVII.222.2013

RADY GMINY BŁĘDÓW

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne

PobierzUchwała Nr XXVII.223.2013

Rady Gminy w Błędowie

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości